Vastuullisuus

Kestävä kehitys on meille ykkösarvo, ja se ohjaa toimintaamme kaikessa, mitä teemme. Se
merkitsee, että emme ainoastaan tarjoa huippulaatuista palvelua, vaan teemme sen tavalla, joka
edistää ympäristövastuuta ja sosiaalista yhteisöämme.

 • Ympäristö vastuullisuus

  Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksiamme, kierrättämällä
  uusiutuvia energialähteitä ja tehostamaan ekologista kierrätystä.

 • Sosiaalinen vastuu

  Olemme mukana yhteisömme hyvinvoinnin edistämisessä ja tuemme
  suomalaisen yhteiskunnan sosiaalista vastuuta.

 • Vastuulliset kumppaanuudet

  Valitsemme yhteistyökumppanimme huolellisesti ja
  teemme yhteistyötä niiden kanssa, jotka jakavat samat arvot ja pyrkimykset sosiaalisesta
  vastuusta ja kestävästä kehityksestä.

 • Jatkuva parantaminen

  Arvioimme säännöllisesti toimintaamme ja etsimme uusia tapoja
  vähentää ympäristövaikutuksiamme ja lisätä sosiaalista vaikuttavuuttamme.

Yhdessä olemme vahva voima

Pyrimme luomaan kestävän ja vastuullisen tulevaisuuden samalla
tarjoten erinomaista palvelua asiakkaillemme. Kestävä kehitys on meille ensiarvoisen tärkeää, ja se
ohjaa kaikkia päätöksiämme ja toimintaamme.