Käyttöehdot (kumppani versio)

Käyttämällä Palvelukauppa.com-palvelua hyväksyt nämä käyttöehdot (”Käyttöehdot”) ja sitoudut noudattamaan niitä.

Luethan nämä Käyttöehdot huolellisesti ennen Palvelukauppa.com-palvelun käyttöä. Ethän käytä Palvelukauppa.com -palvelua, mikäli et hyväksy näitä Käyttöehtoja. Näitä Käyttöehtoja sovelletaan kaikkeen Palvelukauppa.com -palvelun käyttöön sekä näiden Käyttöehtojen mukaisesti tehtyihin Ostosopimuksiin.

Mikäli sinulla on Palvelukauppa.com-käyttäjätili, näitä Käyttöehtoja sovelletaan myös asiakasorganisaatioomme, joka on myöntänyt sinulle Palvelukauppa.com -ominaisuuden (”Asiakasorganisaatio”), niiden tilausten osalta, jotka olet tehnyt Palvelukauppa.com -ominaisuuden kautta. Mikäli nämä Käyttöehdot ja Palvelukauppa.com Asiakasorganisaatioihin sovellettavat käyttöehdot ovat ristiriidassa keskenään, etusija on kuitenkin Palvelukauppa.com Asiakasorganisaatioihin sovellettavilla käyttöehdoilla.

Nämä Käyttöehdot muodostavat sitovan sopimuksen ainoastaan meidän ja Käyttäjän välillä. sisällöstä.

 1. Määritelmät

"Lähettikumppani" tarkoittaa itsenäistä yrittäjää, ja joka on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka suorittaa kuljetuspalveluita Palvelukauppa.com-palvelun kautta.

“Yhteistyökumppani” tarkoittaa Palvelukauppa.com yhteistyökumppania tai heidän sijaista, joka tarjoaa palveluita Palvelukauppa.com -palvelun kautta. Ellei Palvelukauppa.com-palvelussa erikseen toisin mainita, kaikki Yhteistyökumppanit ovat elinkeinonharjoittajia kuluttajansuojalainsäädännön mukaisesti.  

”Ostosopimus” tarkoittaa Tilauksen tekemisen yhteydessä syntyvää sopimusta Yhteistyökumppanin palveluiden ja mahdollisten kuljetuspalvelun ostamisesta. Palvelukauppa.com -ominaisuuden kautta tehtyjen Tilausten osalta Ostosopimus muodostaa sitovan sopimuksen Yhteistyökumppanin ja Asiakasorganisaation välille. Käyttäjän tehdessä Tilauksen millä tahansa muulla maksutavalla Ostosopimus muodostaa sitovan sopimuksen Yhteistyökumppanin ja Käyttäjän välille.

“ Palvelukauppa.com” tarkoittaa:

“ Palvelukauppa.com -sovellus” tarkoittaa luonnollisille henkilöille ja oikeushenkilöille tarjoamaa digitaalista sovellusta nimeltä Palvelukauppa.com, jonka kautta Käyttäjä voi tilata Yhteistyökumppaneiden palveluita.

” Palvelukauppa.com -tili” tarkoittaa Palvelukauppa.com -sovellukseen luotua käyttäjätiliä, johon on lisätty Palvelukauppa.com -ominaisuus.

” Palvelukauppa.com -ominaisuus” tarkoittaa Palvelukauppa.com -sovelluksessa saatavilla olevaa maksutapaa ja ominaisuutta, jonka kautta Asiakasorganisaation valtuuttamat Käyttäjät voivat tehdä tilauksia Asiakasorganisaation laskuun.   

“ Palvelukauppa.com” tarkoittaa, Palvelukauppa.com -internetsivustoa www.Palvelukauppa.com että muita Palvelukauppa.com-sivustolla mainittuja sijainteja.

“Käyttäjä” tai ”sinä” tarkoittaa Palvelukauppa.com -palvelua käyttävää luonnollista henkilöä.

“Palvelutuote” tarkoittaa Yhteistyökumppanin Palvelukauppa.com -palvelussa tarjoamia palveluita.  

 1. Palvelukauppa.com identiteetti

Kauppanimi: “ Palvelukauppa.com”,     

Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@palvelukauppa.com

Tietoa Yhteistyökumppaneista sekä Yhteistyökumppaneiden tarjoamista palveluista löydät Palvelukauppa.com internetsivuilta.

 1. Kuvaus Palvelukauppa.com -palvelusta

3.1. Palvelukauppa.com tarjoaa teknologia-alustan, joka yhdistää Käyttäjät, Yhteistyökumppanit ja Lähettikumppanit. Palvelukauppa.com teknologian avulla Käyttäjät voivat ostaa palveluita valitsemiltaan Yhteistyökumppaneilta.

3.2. Yhteistyökumppanit antavat tiedot Palvelukauppa.com -palvelussa tarjoamistaan palveluista, mukaan. Kulloinkin voimassaoleva kuljetuksen hinta ilmoitetaan Palvelukauppa.com -palvelussa. Yhteistyökumppani voi myös soveltaa Palvelukauppa.com-palvelussa ilmoittamiaan lisäehtoja Yhteistyökumppanin ja Käyttäjän välisiin myynteihin ja ostoihin.

Yhteistyökumppani määrittelee Palvelukauppa.com -palvelussa olevien palveluiden hinnat. Yhteistyökumppani voi myös määrätä muita Tilausta koskevia rajoituksia, kuten palveluiden ja tuotteiden määrää ja kokoa koskien. Yhteistyökumppani vastaa myös mahdollisista saatavuuteen liittyvien rajoitusten ilmoittamisesta.

Toisinaan on mahdollista, että jotkin Yhteistyökumppanin palvelut ja tuotteet, jotka sisältyvät Tilaukseesi, eivät ole tilapäisesti saatavilla.

3.3 Valitsemalla Palvelukauppa.com -palvelussa Yhteistyökumppanilta ostettavan tuotteen tai palvelun Käyttäjä tekee sitovan tilauksen (”Tilaus”) kyseisestä tuotteesta tai palvelusta niillä ehdoilla, jotka Palvelukauppa.com -palvelussa ennen tilausta Käyttäjälle esitetään. Vastaanotettuaan Käyttäjän Tilauksen Palvelukauppa.com välittää Tilauksen tiedot Yhteistyökumppanille. Yhteistyökumppanin hyväksyttyä  Tilauksen ja Palvelukauppa.com toimitettua Käyttäjälle tilausvahvistuksen Yhteistyökumppanin puolesta, syntyy Yhteistyökumppanin ja Käyttäjän tai Yhteistyökumppanin ja Asiakasorganisaation välille sitova Ostosopimus. Palvelukauppa.com toimittaa Käyttäjälle kuitin Yhteistyökumppanin puolesta (paitsi siinä tilanteessa, jossa Käyttäjän sijaintivaltion lainsäädäntö edellyttää, että Yhteistyökumppani toimittaa kuitin  suoraan Käyttäjälle). Kun Tilaus on hyväksytty Yhteistyökumppanin toimesta ja tilausvahvistus on toimitettu Käyttäjälle, sen lisäksi, että Ostosopimus syntyy Yhteistyökumppanin kanssa tämän palveluiden ja tuotteiden ostamiseen liittyen, Palvelukauppa.com ja Käyttäjän tai Asiakasorganisaation välille syntyy sitova sopimus Käyttäjän Palvelukauppa.com -palvelun välityksellä tilattujen tuotteiden ja palveluiden ostamiseen liittyen. Tilauksen toteutuminen riippuu saatavuudesta ja Palvelukauppa.com tai Yhteistyökumppani varaavat oikeuden peruuttaa tai olla hyväksymättä Tilausta.

3.4 Jos palveluita tilataan, alusta ilmoittaa Lähettikumppanille kuljetusmahdollisuudesta ja teknologia mahdollistaa kuljetuspalvelun toimittamisen Käyttäjälle. Yhteistyökumppani tai Palvelukauppa.com veloittaa soveltuvin osin Käyttäjältä toimitusmaksun ja palvelumaksun kuljetuspalveluista, kuten Palvelukauppa.com Palvelukauppa.com -palvelussa on tarkemmin määritelty.

3.5. Yhteistyökumppani toimittaa Käyttäjän tilaamat tuotteet ja palvelut. Nparts Oy ei ole vastuussa Käyttäjälle siitä, täyttääkö Yhteistyökumppani Ostosopimuksen mukaiset velvoitteensa sovitusti.

3.6. Käyttäjän tekemä Tilaus on sitova, eikä Käyttäjä voi peruuttaa sitä sen jälkeen, kun Tilaus on tehty. Et voi peruttaa tai mitätöidä tilausta palveluista tai tuotteista sen jälkeen, kun olet sen lähettänyt. Tarkistathan huolellisesti Palvelukauppa.com-palvelussa tekemäsi Tilauksen ennen sen lähettämistä.

 1. Käyttäjätilit

4.1. Sinulla on rajoitettu, ei-yksinomainen, ei-siirtokelpoinen, ja ei-alilisensoitava oikeus käyttää Palvelukauppa.com -palvelua siinä muodossa, jossa se sinulle kulloinkin tarjotaan.

4.2. Voidakseen käyttää Palvelukauppa.com -palvelua Käyttäjän tulee luoda käyttäjätili Palvelukauppa.com -palvelussa annettujen ohjeiden mukaisesti. Palvelukauppa.com -palvelun käyttäjätilit ovat henkilökohtaisia (ellei toisin ole sovittu Nparts Oy:n ja Asiakasorganisaation välillä). Käyttäjä sitoutuu pitämään salassa ja suojaamaan kolmansilta osapuolilta tilitietonsa ja muut vastaavat tiedot, joilla Käyttäjä pääsee kirjautumaan henkilökohtaiselle tai Asiakasorganisaation käyttäjätilille. Yhdellä Käyttäjällä voi olla vain yksi henkilökohtainen käyttäjätili.

4.3. Mikäli Käyttäjä epäilee käyttäjätilinsä olevan luvattomasti kolmannen osapuolen käytössä tai epäilee kolmannella osapuolella olevan hallussaan tietoja, joilla kolmas osapuoli pääsee käsiksi käyttäjätiliin, tulee Käyttäjän välittömästi ilmoittaa tästä Nparts Oy:lle. Käyttäjä on vastuussa kaikesta Palvelukauppa.com-palveluun liittyvästä käyttäjätilinsä käytöstä.

4.4. Käyttääksesi Palvelukauppa.com -palvelua sinun tulee toimittaa voimassaolevan luottokortin tai muun maksuvälineen tiedot Palvelukauppa.com. Palvelukauppa.com ei säilytä maksuvälineesi tietoja, vaan niitä säilyttää Palvelukauppa.com käyttämä ulkopuolinen maksupalveluntarjoaja. Sitoudut maksamaan kaikki Palvelukauppa.com -palvelussa tilaamasi palvelut. Sinun tulee pitää käyttäjätilisi luottokortti- ja muut maksutiedot ajan tasalla.

 1. Maksut

5.1. Käyttäjä maksaa Tilauksessa määritetyn hinnan sopivaa Palvelukauppa.com-palvelussa saatavilla olevaa maksutapaa käyttäen. Nparts Oy kerää kaikki maksut Käyttäjiltä tai Asiakasorganisaatioilta Yhteistyökumppanin puolesta. Käyttäjän tai Asiakasorganisaation maksuvelvollisuus syntyy Palvelukauppa.com -palvelun kautta suoritetun Tilauksen tekohetkellä.

5.2. Käyttäjä voi täyttää maksuvelvollisuutensa ainoastaan Palvelukauppa.com -palvelussa tarjolla olevia sähköisiä maksutapoja käyttäen. Kun Käyttäjä, tai Asiakasorganisaatio, on maksanut kauppahinnan Nparts Oy:lle, on Käyttäjä tai Asiakasorganisaatio täyttänyt maksuvelvollisuutensa Yhteistyökumppanille.

 1. Tilauksen toimitus

6.1. Käyttäjän tilatessa Tilaukselleen toimituksen Palvelukauppa.com -palvelun kautta, toimitetaan Tilaus Käyttäjän Palvelukauppa.com -palvelussa vahvistamaan sijaintipaikkaan. Käyttäjän tulee lisäksi ilmoittaa katuosoite Palvelukauppa.com -palvelussa vahvistetulle sijaintipaikalle. Yhteistyökumppani tarjoaa palvelut Käyttäjälle tai Asiakasorganisaatiolle.

6.2. Käyttäjän tulee toimituksen ajan olla tavoitettavissa Palvelukauppa.com -palveluun ilmoittamastaan puhelinnumerosta. Mikäli Käyttäjän ilmoittamaan puhelinnumeroon ei saada yhteyttä, voi Palvelukauppa.com tai Yhteistyökumppani peruuttaa toimituksen. Käyttäjältä tai Asiakasorganisaatiolta voidaan tällöin veloittaa Tilauksesta täysi hinta. 

6.4. Tavanomainen toimitus: Käyttäjän tulee olla paikalla Tilauksen yhteydessä määritellyssä vahvistetussa sijaintipaikassa ja sovitun palvelun toimituksen aloitusaikana. Mikäli Käyttäjä ei ole tavoitettavissa vahvistamassaan sijaintipaikassa 15 minuutin sisällä toimituksen saapumisesta, eikä Tilauksen toimittava Yhteistyökumppani ole tavoittanut Käyttäjää puhelimitse kahden soittoyrityksen jälkeen, voidaan Tilaus peruuttaa yksipuolisesti Palvelukauppa.com tai Yhteistyökumppanin toimesta. Tilauksen täysi hinta voidaan tällöin veloittaa Käyttäjältä tai Asiakasorganisaatiolta. 

 1. Aika-arviot

7.1. Toimitus- ja noutoajankohta sekä kaikki muut Palvelukauppa.com tai Yhteistyökumppanin Palvelukauppa.com -palvelussa Käyttäjälle antamat aika-arviot ovat pelkästään arvioita. Palvelukauppa.com tai Yhteistyökumppani eivät takaa, että Tilaus on toimitettu tai valmiina noudettavaksi tai nautittavaksi arvioituna ajankohtana. Tilauksen toimitusaikaan vaikuttavat myös mm. liikenne, ruuhka-ajat ja sääolosuhteet.

 1. Immateriaalioikeudet

8.1. Kaikki immateriaalioikeudet Palvelukauppa.com -palveluun tai siihen liittyvään dokumentaatioon ja niiden osiin ovat yksinomaan Palvelukauppa.com ja/tai sen alihankkijoiden/lisenssinantajien omaisuutta. “Immateriaalioikeudet” tarkoittavat tekijänoikeuksia ja lähioikeuksia (mukaan lukien tietokantojen ja luettelojen suoja sekä oikeus valokuvaan), patentteja, hyödyllisyysmalleja, mallioikeuksia, tavaramerkkejä, toiminimiä, liikesalaisuuksia, know-how’ta ja mitä tahansa muuta rekisteröitävää tai rekisteröimätöntä immateriaalioikeutta. 

8.2. Nämä Käyttöehdot eivät anna Käyttäjälle tai asiakasorganisaatiolle mitään immateriaalioikeuksia Palvelukauppa.com -palveluun ja Palvelukauppa.com tai sen alihankkijat/lisenssinantajat varaavat kaikki oikeudet, joita ei tässä Sopimuksessa nimenomaisesti myönnetä.

 1. Muut Palvelukauppa.com -palvelun käyttöä koskevat ehdot

9.1. Palvelukauppa.com -palvelua saavat käyttää vain 18-vuotiaat ja sitä vanhemmat henkilöt.

9.3. Palvelukauppa.com kehittää Palvelukauppa.com -palvelua jatkuvasti. Palvelukauppa.com voi poistaa tai muuttaa Palvelukauppa.com -palvelun osia kokonaan tai osittain, mukaan lukien Palvelukauppa.com -palvelussa saatavilla olevia ominaisuuksia, tuotteita tai Yhteistyökumppaneita.

9.4. Käyttäessäsi Palvelukauppa.com -palvelua saatat törmätä sisältöön tai tietoon, joka on virheellistä, epätäydellistä, harhaanjohtavaa, laitonta, loukkaavaa tai joka on annettu myöhässä tai joka on muulla tavoin haitallista. Palvelukauppa.com ei pääsääntöisesti tarkasta Yhteistyökumppanien Palvelukauppa.com -palveluun lisäämää sisältöä. Palvelukauppa.com ei ole vastuussa kolmansien osapuolien (mukaan lukien Yhteistyökumppanit) Palvelukauppa.com -palveluun lisäämästä sisällöstä tai tällaisen sisällön käytöstä aiheutuneista vahingoista.

9.5. Käyttäjä tai Asiakasorganisaatio on vastuussa kaikkien Palvelukauppa.com -palvelun käyttöön tarvittavien laitteiden tai välineiden (kuten matkapuhelimien) ja yhteyksien hankkimisesta ja ylläpidosta sekä näihin liittyvistä kustannuksista.

9.6. Käyttäjä ei saa (i) käyttää tai yrittää käyttää toisen henkilön henkilökohtaista Palvelukauppa.com -käyttäjätiliä tai toisen henkilön henkilökohtaista maksuvälinettä eikä pääsyä toisen henkilön henkilökohtaisiin maksutietoihin Palvelukauppa.com -palvelun kautta ilman tämän toisen henkilön hyväksyntää; (ii) kopioida, muokata tai luoda johdannaisteoksia Palvelukauppa.com -palvelusta tai mistään siihen liittyvästä teknologiasta; (iii) takaisinmallintaa, purkaa tai muuten yrittää saada selville Palvelukauppa.com -palvelun tai siihen liittyvien teknologioiden tai niiden osien lähdekoodia; (iv) poistaa tekijänoikeuteen, tavaramerkkeihin tai muihin vastaaviin oikeuksiin viittaavia merkintöjä Palvelukauppa.com -palvelusta; (v) poistaa, peittää tai piilottaa mitään Palvelukauppa.com -palvelussa esillä olevaa mainosta; (vi) kerätä, käyttää, kopioida tai siirtää Palvelukauppa.com -palvelusta saamaansa tietoa ilman Palvelukauppa.com etukäteistä kirjallista hyväksyntää; (vii) hyödyntää botteja tai muita automatisoituja työkaluja Palvelukauppa.com -palvelua käyttäessään; (viii) luoda käyttäjätiliä Palvelukauppa.com -palveluun käyttäen toisen henkilön tunnistetietoja tai muita virheellisiä tietoja;  tai (ix) käyttää Palvelukauppa.com -palvelua muiden kuin Palvelukauppa.com tarjoamien käyttöliittymien, kuten Palvelukauppa.com verkkosivujen kautta.

9.7. Palvelukauppa.com on oman harkintansa mukaan oikeus poistaa Käyttäjä Palvelukauppa.com -palvelusta välittömästi tai keskeyttää Palvelukauppa.com -palvelun tarjoaminen välittömästi ja/tai olla hyväksymättä tai perua kaikki Käyttäjän tekemät Tilaukset mikäli (i) Käyttäjä väärinkäyttää Palvelukauppa.com -palvelua taikka häiritsee Palvelukauppa.com -palvelun käyttöä tai aiheuttaa vahinkoa Palvelukauppa.com -palvelulle, Yhteistyökumppanille, Palvelukauppa.com tai Palvelukauppa.com työntekijöille, (ii) Palvelukauppa.com on perusteltu syy epäillä Käyttäjän käyttävän Palvelukauppa.com -palvelua vilpillisesti, (iii) Käyttäjä tekee virheellisen Tilauksen (esimerkiksi jättämällä maksamatta tai olematta paikalla toimitusosoitteessa tai Tilauksen noutopaikassa vastaanottaakseen Tilauksen) tai toimii muutoin näistä Käyttöehdoista johtuvien velvoitteidensa vastaisesti; (iv) Palvelukauppa.com on perusteltu epäilys Tilauksen aitoudesta tai oikeudesta. Jos Palvelukauppa.com palauttaa jo maksetun Tilauksen hinnan Käyttäjälle, hinta palautetaan samalle henkilökohtaiselle käyttäjätilille, jolta Käyttäjä on suorittanut maksun; tai (v) Käyttäjä uhkailee, häiritsee, ahdistelee tai käyttäytyy taikka muutoin toimii epäasiallisesti Yhteistyökumppaneita, tai Nparts Oy:n työntekijöitä kohtaan.

9.8. Käyttäjistä kerättyjen henkilötietojen rekisterinpitäjä on Nparts Oy, ellei toisin ole ilmoitettu. Nparts Oy käsittelee Käyttäjistä kerättyjä henkilötietoja tietosuojaselosteensamukaisesti.

9.9. Käyttäessään Palvelukauppa.com -palvelua Käyttäjän on noudatettava soveltuvia kolmansien osapuolten käyttöehtoja.

 1. Voimassaolo ja irtisanominen

10.1. Nämä Käyttöehdot ovat voimassa Nparts Oy:n ja Käyttäjän välillä niin kauan, kun Käyttäjä käyttää Palvelukauppa.com -palvelua.

10.2. Käyttäjä voi milloin tahansa lopettaa Palvelukauppa.com -palvelun käyttämisen. Nparts Oy voi milloin tahansa lopettaa Palvelukauppa.com -palvelun tarjoamisen pysyvästi tai väliaikaisesti.

 1. Valitukset

11.1. Huomioithan, että Palvelukauppa.com -palvelu voidaan milloin tahansa keskeyttää tai pysyvästi tai väliaikaisesti lopettaa. Älä käytä Palvelukauppa.com -palvelua minkään tiedon varmuuskopiointiin. Palvelukauppa.com pyrkii parhaansa mukaan tarjoamaan alustaa ja palvelua (mukaan lukien uusia ja/tai väliaikaisia palveluita kuten jätä ovelle -toiminto, kuljetuksia uusia teknologioita hyödyntäen tai uusia tuotekategorioita koskevia kuljetuksia) virheettöminä, mutta ei voi luvata tai taata mitään koskien Palvelukauppa.com -palvelun, minkään sen toiminnon tai muun Palvelukauppa.com tarjoaman palvelun luotettavuutta, toiminnallisuutta, oikea-aikaisuutta, laatua ja sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen, tai että Palvelukauppa.com-palvelu on keskeytyksetön ja virheetön. Nparts Oy kiistää kaikki vastuut ja takuut, joita ei ole nimenomaisesti antanut näissä ehdoissa.

11.2. Yhteistyökumppani sitoutuu toimittamaan Käyttäjän tilaamat palvelut Käyttäjän Tilauksen mukaisesti Palvelukauppa.com -palvelussa ilmoitetussa ajassa. Mikäli Tilauksen toimituksessa on virheitä, voi Käyttäjä ottaa yhteyttä Palvelukauppa.com asiakaspalveluun, joka toimii tilanteessa Yhteistyökumppanin puolesta. Palvelukauppa.com saa yhteyden Palvelukauppa.com -palvelun chat-toiminnon kautta tai sähköpostitse asiakaspalvelu@Palvelukauppa.com Käyttäjä voi ottaa yhteyttä myös suoraan Yhteistyökumppaniin.

11.3. Yhteistyökumppani on yksin vastuussa kaikista virheistä, jotka liittyvät Tilauksen sisältöön tai sen toimittamiseen tai muuten Ostosopimuksen täyttämiseen.

11.4. Käyttäjän, joka kokee Ostosopimusta rikotun, tulee reklamoida asiasta Palvelukauppa.com tai Yhteistyökumppanille ilman viivästystä. Virheet tulee yksilöidä reklamaatiossa selkeästi.

 1. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

12.1. Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

12.2. Mikäli olet kuluttaja, huomioithan, että näillä Käyttöehdoilla ei voida rajoittaa sellaisia oikeuksiasi, jotka perustuvat asuinmaasi pakottavaan kuluttajansuojalainsäädäntöön.

12.3. Näistä Käyttöehdoista aiheutuvat riidat ratkaistaan Lapin käräjäoikeudessa

 1. Muutokset käyttöehtoihin

13.1. Näitä Käyttöehtoja voidaan muuttaa.

13.2. Palvelukauppa.com julkaisee muutetut Käyttöehdot Palvelukauppa.com internetsivuilla ja ilmoittaa Käyttäjälle Käyttöehtojen muutoksista, jotka ovat luonteeltaan olennaisia, Palvelukauppa.com -palvelussa tai sähköpostitse siihen osoitteeseen, jonka Käyttäjä on lisännyt Palvelukauppa.com -palveluun. Jos Käyttäjä ei hyväksy muuttuneita Käyttöehtoja, tulee Käyttäjän lopettaa Palvelukauppa.com -palvelun käyttö.

 1. Siirrettävyys

14.1. Nparts Oy:llä on oikeus siirtää kaikki näistä Käyttöehdoista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet kokonaan tai osittain konserniyhtiölleen, seuraajalleen tai Palvelukauppa.com -palvelua koskevan liiketoiminnan ostajalle ilman Käyttäjän hyväksyntää.

14.2. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää näistä Käyttöehdoista johtuvia oikeuksia tai velvollisuuksia kokonaan tai osittain.